Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Wij zijn: 

 

Privacy
Logopediepraktijk Schets hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Schets houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie ons Privacyreglement

 

Cliënttevredenheidsonderzoek
Uw mening telt!

Wij vinden het belangrijk wat u van onze dienstverlening vindt, zodat wij onze kwaliteit kunnen blijven evalueren en verbeteren. Wij laten daarom een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren door CTO-logo. CTO-logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. 
Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden tevens geanonimiseerd gebruikt voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek over logopedie in Nederland.
Aan het begin van de behandeling vragen wij u persoonlijk of u mee wilt doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u dan van CTO-logo een uitnodiging per e-mail. Deelname is vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, dan heeft dat geen gevolgen voor de behandeling.

Heeft u vragen? Schroom dan niet om ze te stellen! Wij danken u alvast hartelijk voor uw inzet!

 

Kwaliteitskring
Kwaliteitskring Walcheren

Een kwaliteitskring waar alle vrijgevestigde logopedisten van Walcheren aan deelnemen. Er worden cases besproken, lezingen bijgewoond, nieuw behandelmateriaal en cursussen besproken, samengewerkt op gebied van screenen op de basisscholen op walcheren.

Kwaliteitskring Neurologie Zeeland

Een kwaliteitskring waar logopedisten uit de eerste en tweede lijn aan deelnemen. Er worden cases besproken, lezingen bijgewoond, nieuwe inzichten en behandelmaterialen besproken.

 

Patientenklachtrecht en beroepscode
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt / cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.